Toimikunnat

EPSin hallituksen alaisuudessa toimii useira toimikuntia, joilla kullakin on omat tärkeät tavoitteet ja päämäärät seuran kehittymisen ja toimintakyvyn kannalta,

Toimikuntia on viisi ja ne on esitelty toimikuntien omilla sivuilla. Jokaisen toimikunnan kohdalta löydät lisätietoa ja voit esittää toiveita, kommentteja tai halukkuutesi liittyä mukaan toimintaan.