Hallitus ja toimihenkilöt

Espoon Pursiseuran hallinto ja toiminnan järjestäminen tapahtuvat hallituksen ja toimikuntien sekä muutamasta muusta toimielimen kautta. Lisäksi seuralla on joukko nimettyjä toimihenkilöitä.

Hallitus 2019 on seuraava:

Tuomas Raivio
Kommodori, Viestintätoimikunta, Katsastaja
Jyrki Koski
Satamatoimikunta
Kimmo Inkinen
Veneilytoimikunta
Juha Ruohela
Urheilun talousvastaava
Hanna Saario
Viestintä, EPSLadies vastaava

Lisäksi

 • Lauri Rekola - taloustoimikunta
 • Jaakko Kujala - kiinteistötoimikunta
 • Miikka Laine - urheilutoimikunta

Hallituksen jäsenien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoonpursiseura.fi.

 

Seuran toimihenkilöiden roolit ovat seuraavat:

Kommodori

Varakommodori

Toiminnanjohtaja

 • Toiminnanjohtaja vastaa seuran toimintojen organisoinnista ja toimii palkattujen henkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtaja on myös tarvittaessa yhteyshenkilö jäsenten ja seuran hallinnon välillä. EPSin toiminnanjohtajana toimii Juha Pennanen. Sähköpostiosoite on toiminnanjohtaja@espoonpursiseura.fi.

 • Puhelinnumero 044-7101967

Suomenojan satamavastaava

 • Suomenojalla toimii satamavastaavana Osmo Lipponen. Hän organisoi Suomenojan talvisäilytyspaikat sekä kevään ja syksyn pukkitalkoot sekä osallistuu satamarientojen järjestämiseen. Sähköpostiosoite on osmo.lipponen@nixu.com

Saari-isäntä

 • Saari-isäntä huolehtii seuran käytössä olevan saaripaikan, EPSnääsin, käytännön ylläpidosta ja organisoi tarvittavan kunnossapidon. Saari-isäntänä toimii  Jukka Ylimutka.Sähköpostiosoite on saari-isanta@espoonpursiseura.fi.

Talonmies/rantaisäntä/-emäntä

 • Nuottaniemessä toimii talonmies/satamaisäntä, joka tekee satama-alueen, rakennusten ja irtaimiston ylläpito- ja huoltotöitä. Satamaemäntä huolehtii sataman ja rakennusten siisteydestä, osallistuu tilaisuuksien järjestelyihin sekä avustaa toimistopalveluissa.

Katsastuspäällikkö

 • Katsastuspäällikkö Janne Palvalin vastaa seuran katsastustoiminnan organisoimisesta ohjaamalla katsastajia ja huolehtimalla katsastajien osaamisesta ja riittävyydestä sekä järjestämällä katsastusten varaustoiminnan. Sähköpostiosoite on katsastuspaallikko@espoonpursiseura.fi.

Katsastaja

 • Seuralla on useita Suomen Purjehdus- ja veneilyliiton (SPV) kouluttamia katsastajia, joilla on voimassa oleva katsastajalupa.  Katsastajaksi pätevöidytään kahden päivän mittaisella SPV:n järjestämällä kurssilla. Katsastajaksi voivat hakea kaikki veneilykokemusta omaavat asiasta kiinnostuneet ihmiset. Katsastuspäällikkö ilmoittaa kun katsastajanpaikkoja on aukeamassa. Listan katsastajista löydät katsastussivulta.

Turvallisuuspäällikkö

 • Turvallisuuspäällikkö ohjeistaa ja organisoi satamaturvallisuuteen liittyvät toimet, mukaan lukien vartioinnin. Turvallisuuspäällikköä haetaan paraikaa, siihen asti tointa hoitaa oman toimen ohessa Teemu Kaarnajärvi. Sähköpostiosoite on turvallisuuspaallikko@espoonpursiseura.fi.

Koulutusvastaava

 • Koulutusvastaava huolehtii veneily- ja purjehduskoulutuksen saatavuudesta seurassa. EPS on yhteistyössä neljän muun espoolaisen seuran kanssa mukana Espoon Merikoulun toiminnassa. Pyrimme keskittämään kaiken koulutuksen sinne niin, että kukin seura järjestäessään koulutusta avaa osallistumismahdollisuuden kaikille muille jäsenseuroille. Näin saadaan vähemmillä resursseilla enemmän koulutusta. Koulutusvastaavana toimii EPSin ex-kommodori Harri Sane. Sähköpostiosoite on  harri.sane@espoonpursiseura.fi

Kilpailupäällikkö

 • Kilpailupäällikkö Tapani Juva vastaa seuran järjestämien kilpailujen kilpailulautakunnan toiminnasta. Yhteyshenkilö luokkaliittojen ja SPV:n suuntaan seuran kilpailujärjestelyissä. Sähköpostiosoite on kilpailupaallikko@espoonpursiseura.fi.

Junioripäällikkö

 • Junioripäällikön tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten harjoitteluryhmien toiminnan organisointi. Hän on myös yhteyshenkilö SPV:n suuntaan lapsi- ja nuorisotoiminnan osalta. Junioripäällikkö on Miikka Laine. Sähköpostiosoite on junioripaallikko@espoonpursiseura.fi.

Lasten purjehduskoulun rehtori

 • Purjehduskoulun rehtori organisoi Sailing Team Espoo (STE) lasten purjehduskoulun toiminnan Nuottaniemessä ja Espoonlahdessa ja huolehtii yhteydenpidosta vanhempiin koulun aikana. Rehtorin tointa hoitaa päävalmentaja Harri Kokko.

 • Vastuuohjaajat, ohjaajat ja apuohjaajat ovat SPV:n kouluttamia ja itse purjehdusta harrastaneita nuoria ja aikuisia, jotka opettavat lapsille purjehdusta koulun rehtorin valvonnassa. 

Päävalmentaja

 • Päävalmentaja Harri Kokko vastaa seuravalmennuksen suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksen seurannasta. Lapset ja nuoret on jaettu veneluokittain, ikä- ja taitotasojen mukaan valmennusryhmiin, joiden harjoittelu- ja kilpailutoiminnan valmennuksesta vastaavien valmennustiimien toimintaa päävalmentaja ohjaa. Sähköpostiosoite: liikuntapalvelut-harri.kokko@kolumbus.fi

Seuravalmentajat

 • Valmentajat huolehtivat seuran eritasoisten kilpapurjehduksen valmennusryhmien vetämisestä ja suunnitelmallisesta sekä tavoitteellisesta valmentamisesta. Valmentajat ovat tyypilliseti itse kilpapurjehtijoita tai oman purjehdusuransa jo lopettaneita kokeneita purjehtijoita, jotka ovat käyneet eri tasoisia ohjaaja- ja valmennuskoulutuksia. Valmentajat on esitelty kilpapurjehdussivustolla.

ICT-vastaava

 • ICT-vastaava mahdollistaa ja kehittää EPSin tietoteknisiinratkaisuihin liittyviä asioita. Rooliin ei kuitenkaan kuulu ns. sisällöntuottaminen - kaikki toimikunnat vastaavat itse omatoimisesti kaikesta sisällöstä mm. nettisivuilla ja muussa viestinnässä. ICT-vastaavana toimii Tero Voutilainen. Sähköpostiosoite on ict@espoonpursiseura.fi.