Hallitus ja toimihenkilöt

Espoon Pursiseuran hallinto ja toiminnan järjestäminen tapahtuvat hallituksen ja toimikuntien sekä muutamasta muusta toimielimen kautta. Lisäksi seuralla on joukko nimettyjä toimihenkilöitä.

Hallitus 2020 on seuraava:

Jyrki Koski
Kommodori
Hanna Saario
Varakommodori
Kimmo Inkinen
Veneilytoimikunta
Juha Ruohela
Urheilun talousvastaava
Juhani (Jussi) Karjomaa
Satamatoimikunta
Hannu Soininen
Kiinteistötoimikunta
Juha Pennanen
Toiminnanjohtaja

Lisäksi

 • Lauri Rekola - taloustoimikunta
 • Mia Kairi - urheilutoimikunta

Hallituksen jäsenien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@espoonpursiseura.fi.

 

Seuran toimihenkilöiden roolit ovat seuraavat:

Kommodori

Varakommodori

Toiminnanjohtaja

 • Toiminnanjohtaja vastaa seuran toimintojen organisoinnista ja toimii palkattujen henkilöiden esimiehenä. Toiminnanjohtaja on myös tarvittaessa yhteyshenkilö jäsenten ja seuran hallinnon välillä. EPSin toiminnanjohtajana toimii Juha Pennanen. Sähköpostiosoite on toiminnanjohtaja@espoonpursiseura.fi.

 • Puhelinnumero 044-7101967

Suomenojan satamavastaava

 • Suomenojalla toimii satamavastaavana Osmo Lipponen. Hän organisoi Suomenojan talvisäilytyspaikat sekä kevään ja syksyn pukkitalkoot sekä osallistuu satamarientojen järjestämiseen. Sähköpostiosoite on osmo.lipponen@nixu.com

Saari-isäntä

 • Saari-isäntä huolehtii seuran käytössä olevan saaripaikan, EPSnääsin, käytännön ylläpidosta ja organisoi tarvittavan kunnossapidon. Saari-isäntänä toimii  Jukka Ylimutka.Sähköpostiosoite on saari-isanta@espoonpursiseura.fi.

Satamaisäntä

 • Nuottaniemessä toimii satamaisäntä, joka tekee satama-alueen, rakennusten ja irtaimiston ylläpito- ja huoltotöitä. Satamaemäntä huolehtii sataman , osallistuu tilaisuuksien järjestelyihin sekä avustaa toimistopalveluissa. Satamaisäntä on paikalla purjehduskauden 01.05. - 15.09. aikana päivittäin 15:30 - 19:30

Katsastuspäällikkö

 • Katsastuspäällikkö Janne Palvalin vastaa seuran katsastustoiminnan organisoimisesta ohjaamalla katsastajia ja huolehtimalla katsastajien osaamisesta ja riittävyydestä sekä järjestämällä katsastusten varaustoiminnan. Sähköpostiosoite on katsastuspaallikko@espoonpursiseura.fi.

Katsastaja

 • Seuralla on useita Suomen Purjehdus- ja veneilyliiton (SPV) kouluttamia katsastajia, joilla on voimassa oleva katsastajalupa.  Katsastajaksi pätevöidytään kahden päivän mittaisella SPV:n järjestämällä kurssilla. Katsastajaksi voivat hakea kaikki veneilykokemusta omaavat asiasta kiinnostuneet ihmiset. Katsastuspäällikkö ilmoittaa kun katsastajanpaikkoja on aukeamassa. Listan katsastajista löydät katsastussivulta.

Turvallisuuspäällikkö

 • Turvallisuuspäällikkö ohjeistaa ja organisoi satamaturvallisuuteen liittyvät toimet, mukaan lukien vartioinnin. Turvallisuuspäällikköä haetaan paraikaa, siihen asti tointa hoitaa oman toimen ohessa Teemu Kaarnajärvi. Sähköpostiosoite on turvallisuuspaallikko@espoonpursiseura.fi.

Vastuullisuus ja ympäristövastaava

 • Vastuullisuus ja ympäristövastaavan tehtävinä on huolehtia ympäristön turvallisuudesta siten, että sataman luonto, maa- tai merialue voi hyvin eikä satamatoiminta aiheuta luontoon oleellisesti lisäkuormitusta. Tointa hoitaa Sari Karjomaa sari.karjomaa@espoonpursiseura.fi.

Koulutusvastaava

 • Koulutusvastaava huolehtii veneily- ja purjehduskoulutuksen saatavuudesta seurassa. EPS on yhteistyössä neljän muun espoolaisen seuran kanssa mukana Espoon Merikoulun toiminnassa. Pyrimme keskittämään kaiken koulutuksen sinne niin, että kukin seura järjestäessään koulutusta avaa osallistumismahdollisuuden kaikille muille jäsenseuroille. Näin saadaan vähemmillä resursseilla enemmän koulutusta. Koulutusvastaavana toimii EPSin ex-kommodori Harri Sane. Sähköpostiosoite on  harri.sane@espoonpursiseura.fi

Kilpailupäällikkö

 • Kilpailupäällikkö Tapani Juva vastaa seuran järjestämien kilpailujen kilpailulautakunnan toiminnasta. Yhteyshenkilö luokkaliittojen ja SPV:n suuntaan seuran kilpailujärjestelyissä. Sähköpostiosoite on kilpailupaallikko@espoonpursiseura.fi.

Junioripäällikkö

 • Junioripäällikön tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten harjoitteluryhmien toiminnan organisointi. Hän on myös yhteyshenkilö SPV:n suuntaan lapsi- ja nuorisotoiminnan osalta. Junioripäällikkö on Mia Kairi. Sähköpostiosoite on mia.kairi@espoonpursiseura.fi.

Lasten purjehduskoulun rehtori

 • Purjehduskoulun rehtori organisoi Sailing Team Espoo (STE) lasten purjehduskoulun toiminnan Nuottaniemessä ja Espoonlahdessa ja huolehtii yhteydenpidosta vanhempiin koulun aikana. Rehtorin tointa hoitaa päävalmentaja Harri Kokko.

 • Vastuuohjaajat, ohjaajat ja apuohjaajat ovat SPV:n kouluttamia ja itse purjehdusta harrastaneita nuoria ja aikuisia, jotka opettavat lapsille purjehdusta koulun rehtorin valvonnassa. 

Päävalmentaja

 • Päävalmentaja Harri Kokko vastaa seuravalmennuksen suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksen seurannasta. Lapset ja nuoret on jaettu veneluokittain, ikä- ja taitotasojen mukaan valmennusryhmiin, joiden harjoittelu- ja kilpailutoiminnan valmennuksesta vastaavien valmennustiimien toimintaa päävalmentaja ohjaa. Sähköpostiosoite: liikuntapalvelut-harri.kokko@kolumbus.fi

Seuravalmentajat

 • Valmentajat huolehtivat seuran eritasoisten kilpapurjehduksen valmennusryhmien vetämisestä ja suunnitelmallisesta sekä tavoitteellisesta valmentamisesta. Valmentajat ovat tyypilliseti itse kilpapurjehtijoita tai oman purjehdusuransa jo lopettaneita kokeneita purjehtijoita, jotka ovat käyneet eri tasoisia ohjaaja- ja valmennuskoulutuksia. Valmentajat on esitelty kilpapurjehdussivustolla.

ICT-vastaava

 • ICT-vastaava mahdollistaa ja kehittää EPSin tietoteknisiinratkaisuihin liittyviä asioita. Rooliin ei kuitenkaan kuulu ns. sisällöntuottaminen - kaikki toimikunnat vastaavat itse omatoimisesti kaikesta sisällöstä mm. nettisivuilla ja muussa viestinnässä. ICT-vastaavana toimii Xxxx Xxxxx. Sähköpostiosoite on xxxxx@espoonpursiseura.fi.