Seuramaksut - Fees

 Liittymis- ja jäsenmaksut 2019 / One time booking fee and annual membershipfee

 

Jäsenmuoto / Membership mode

Liittymismaksu
Joining fee

Jäsenmaksu
Membership fee

Varsinainen jäsen / Full member340,00 EUR125,00 EUR
Juniori (alle 19 vuotias) / Junior (max 18y)15,00 EUR30,00 EUR
Opiskelija (alle 25 vuotias) / Student (max 24y)40,00 EUR62,50 EUR
Perhejäsen / Family member0 EUR15,00 EUR
Miehistöjäsen / Crew member40,00 EUR62,50 EUR
Kannattajajäsen / Supporting member40,00 EUR200,00 EUR

 

 

Venepaikkamaksut - English at the bottom

 

Vene- ja venepaikkamaksut 2020:

Ensimmäisenä vuonna on maksettava 100 Euron suuruinen kirjaamismaksu. Kirjaamismaksun maksaneella jäsenellä on pysyvä oikeus venepaikkaan.

Kirjaamismaksun maksanut veneetön tai venettään muualla pitävä jäsen säilyttää oikeutensa laituripaikkaan Nuottaniemessä 5 vuotta edellyttäen, että jäsenyys on jatkunut tänä aikana katkeamattomana.

Kaikilta venepaikkalaisilta peritään myös venemaksu. Venemaksu (katsastus- ja palvelumaksu) on 35 euroa.

Sataman uudet laiturit mahdollistavat nyt myös uuden veneiden painoluokan (10-15 tn). Näiltä veneiltä peritään erillinen raskasvenemaksu 50 euroa. 

Satamatoimikunta voi vuokrata lyhytaikaisia kausipaikkoja seuran ulkopuolisille jos satamassa on tilaa. Kausipaikan veloitus on joko 10% vastaavasta vuotuisesta jäsenpaikan hinnasta per alkava viikko tai vaihtoehtoisesti 150% vastaavan jäsenpaikan hinnasta koko kaudeksi. Kausipaikasta ei peritä kirjaamismaksua. Kausipaikkan saa pääsääntöisesti enintään vain yhdeksi kaudeksi. Huomaa, että kausipaikalle tuodulla veneellä tulee olla voimassaoleva katsastus sekä vakuutus.

Nuottaniemen venesatamassa EPS:in jäsenten veneille laituripaikkamaksu sisältää laituripaikan veneen maksimileveyden mukaisesti (hinnat sisältävät ALV 24%):

 Alle 2,00 m 258,30 €   2,80-2.99 m 431,55 €   3,80-3,99 m 616,35 €
 2,00-2,19 m 284,55 €   3,00-3,19 m 469,35 €   4,00-4,19 m 655,20 €
 2,20-2,39 m 321,30 €   3,20-3,39 m 507,15 €   4,20-4,39 m 690,90 €
 2,40-2,59 m 359,10 €   3,40-3,59 m 542,85 €   4,40-4,59 m 727,65 €
 2,60-2,79 m 394,80 €   3,60-3,79 m 579,60 €   4,60 m tai enemmän 827,40 €

Edellisten lisäksi raskasvenemaksu 10 - 15 tn veneille 50,00 €

Satamassa on myös kaksi kylkipaikkaa todella isoille veneille, pituus max 18 m, paino max 25 tn. Laituripaikkamaksu 2500 €.

Jos venepaikka annetaan 15.08. jälkeen siitä myönnetään kuluvalle kaudelle 50 % alennus. Telakointikauden alettua 15.09. ei uudelta venepaikalta enää enää laskuteta kuluvaa kautta.

 

Varustekontti tai -kärry

 • veneen varusteiden säilytyskontti tai säilytysperäkärry 80,00 €

 

Veneen säilytysmaksu trailerilla satamakentällä

 • moottori- tai pieni purjevene 85,00 € (sisältää maksun trailerista)

Laituripaikallisen veneen tyhjän trailerin säilytys osoitetulla kenttäalueella maksuton. Maksuton paikka edellyttää rekisteröintiä ja vuosimerkinnän noutoa toimistosta. Merkitsemättömät trailerit voidaan siirtää seuran tai kaupungin toimesta.

 

Kevytveneiden (rantakärryllä liikuteltavat) kenttämaksut:

 • Optari, Zoom 10 €
 • E, Laser, Finn, 470 ja vastaavat 20 €
 • 49er ja vastaavat  30 €
 • monirunkoiset  40 €

 

Talvitelakointimaksut kaudelle 2019 - 2020

Talvitelakointimaksu maksetaan jos halutaan säilyttää vene Nuottaniemessä tai Suomenojalla Espoon Pursiseuran alueella.

Maksut ovat veneen leveyden mukaisesti:

 Alle 2,00 m 141,75 €   2,80-2.99 m 236,25 €   3,80-3,99 m 330,75 €
 2,00-2,19 m 160,65 €   3,00-3,19 m 255,15 €   4,00-4,19 m 349,65 €
 2,20-2,39 m 179,55 €   3,20-3,39 m 274,05 €   4,20-4,39 m 368,55 €
 2,40-2,59 m 198,45 €   3,40-3,59 m 292,95 €   4,40-4,59 m 387,45 €
 2,60-2,79 m 217,35 €   3,60-3,79 m 311,85 €   4,60 m tai enemmän 406,35 €

 

Talvitelakointimaksuun sisältyy veneen ja maston talvitelakointi sekä venepukin kesäsäilytys. Hintaan sisältyy myös kevään ja syksyn pukkitaloissa käytetyt nosturit. Telakointipaikkana on joko Nuottaniemi tai Suomenoja. Veneiden nostot ja laskut hoitaa ja maksaa kukin itse (tai kerää kimpan). Seura ei järjestä yhteisnostoja.

 

Huomatkaa, että kaikkien pukkien oikeassa takakulmassa tulee olla seuran tunnistelappu (saa toimistosta). Vastaava tunnistelappu tulee kiinnittää satamamissa talvehtivien mastojen tyveen.

 

Venepaikan irtisanominen

Venepaikka ja talvipaikka säilyvät automaattisesti vuodesta toiseen kunnes ne irtisanotaan.

Laituripaikka tulee irtisanoa viimeistään helmikuun lopussa. Jos laituripaikka irtisanotaan 01.03 - 15.04. hyvitetään jo laskutetusta paikasta 75%. Jos irtisanominen tapahtuu 16.04. - 15.05. paikan hinnasta hyvitetään 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei hyvitetä.

Talvipaikka tulee irtisanoa viimeistään kesäkuun lopussa. Jos talvipaikka irtisanotaan 01.07 - 15.08. hyvitetään jo laskutetusta paikasta 75%. Jos irtisanominen tapahtuu 16.08. - 15.09. paikan hinnasta hyvitetään 50%. Tämän jälkeen irtisanotuista paikoista ei hyvitetä.

 

 

Boat fee and cost of the harbour place

On first year a one time 100 € booking fee will be charged.

Member who has paid the booking fee but does not bring a boat to the harbour will hold the right for a boat place 5 year if the membership continues unbroken.

Every boat owener also needs to pay an annual boat fee of 35 € for service and boat inspection.

Heavy boats (10 - 15 tonns) a heavy boat fee of 50 € will be charged annually.

If the harbour has free space the harbour committee can rent short term season places also for boat owners who are not members. The price of season places is 10% of the corresponding annual fee of the member place per every week or part of it. Alternatively a season place costs 150% of corresponding annual fee of the member place for the entire season. Season places can only be rented for one season only. Please note that a boat on a seasonal place shall have a valid inspection done as well as a valid 3rd party liability insurance.

Pricing of the boat places in the EPS Nuottaniemi harbour for members follows the max width of the boat (incl VAT 24%)

 Under 2,00 m 258,30 €  2,80-2.99 m 431,55 €   3,80-3,99 m 616,35 €
 2,00-2,19 m 284,55 €   3,00-3,19 m 469,35 €   4,00-4,19 m 655,20 €
 2,20-2,39 m 321,30 €   3,20-3,39 m 507,15 €   4,20-4,39 m 690,90 €
 2,40-2,59 m 359,10 €   3,40-3,59 m 542,85 €   4,40-4,59 m 727,65 €
 2,60-2,79 m 394,80 €   3,60-3,79 m 579,60 €   4,60 m or more 827,40 €

We also have 4 side places for really big boat wiht max length 18 m and max weight 25 tonns. Pier place cost is 2500 € (includes the heavy boat fee)

If a boat place is given after August 15 the ongoing season will be charged with 50% discount. A boat place given after September 15 is free for the ongoing season.

 

Other seasonal fees

 • storage container or trailer for boat equipment    80 €
 • motor boat or small sailing boat on a trailer    85 € (includes the fee of the trailer)
 • empty trailer of a boat having a pier place    0 €
 • Opti, Zoom    10 €
 • E, Laser, Finn 470 and similar   20 €
 • 49er and similar   30 €
 • multihull (catamarans)   40 €

Winter place pricing for season 2019 - 2020

 

Price apply fo rwinter storage in Nuottaniemi or on the EPS areas in Suomenoja and Ämmäsmäki.

Pricing is according to the width of the boat including its possible cover:

 Under 2,00 m 141,75 €  2,80-2.99 m 236,25 €   3,80-3,99 m 330,75 €
 2,00-2,19 m 160,65 €   3,00-3,19 m 255,15 €   4,00-4,19 m 349,65 €
 2,20-2,39 m 179,55 €   3,20-3,39 m 274,05 €   4,20-4,39 m 368,55 €
 2,40-2,59 m 198,45 €   3,40-3,59 m 292,95 €   4,40-4,59 m 387,45 €
 2,60-2,79 m 217,35 €   3,60-3,79 m 311,85 €   4,60 m or more 406,35 €

The price of the winter storage includes storage of the boat and mast as well as the summer storage of the boat stand. Price also includes the use of cranes need placing the boat crate during the spring and autumn activity. Cranes needed for taking the boat out of water or setting it in needs to be organised by evety boat owner.

 

Note that evety boat stand needs to have an id card (available in the office). Also masts stored in the EPS areas need to be marked.

 

Cancelling a boat place reservation

A pier place and winter place reservations will continue automatically from year to year until explicitly cancelled.

A pier place reservation must be cancelled latest at the end of February. For a cancellation happening between March 01 and April 15 a 75% refundung will be granted. For a cancellation happening between April 16 and May 15 a 50% refunding will be granted. For cancellations after this no refunding is given.

A winter storate reservation must be cancelled latest at the end of June. For a cancellation happening between July 01 and August 15 a 75% refundung will be granted. For a cancellation happening between August 16 and September 15 a 50% refunding will be granted. For cancellations after this no refunding is given.