Espoon tiedote Suomenojan liikennejärjestelyiden palauttamisesta ennalleen

Matti Nirkko
13.4.2015

Seuramme Nuottaniemen satamaan tämä päätös vaikuttaa siten, että sinne odotettavissa olleet tieliikennesäännösten muutokset eivät tulekaan toteutumaan. Toisin sanoen toistaiseksi Nuottaniemessä mikään ei muutu veneiden laskujen/nostojen suhteen. Lue tiedote....

Päiväys: 13. huhtikuuta 2015 17.33.46 UTC+3

Aihe: Suomenojan venesataman liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen toistaiseksi
 

 

ESPOO TIEDOTTAA

13.4.2015

 

Suomenojan venesataman liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen toistaiseksi

Suomenojan satama-alueen liikenne rajataan toistaiseksi alueen sisäiseksi. Alueelle asennetaan myös liikennettä ja liikkumista satama-alueella koskevat satamaviranomaisen ohjeet. Ratkaisulla turvataan veneilijöiden arjen sujuminen ja satamien palvelut.

Espoon satamaviranomaisena toimiva kaupungin liikuntapalvelut perustelee päätöstä sillä, että Suomenojan liikenteen ohjaussuunnitelmaa koskeva päätöksenteko on kesken. Ennen päätöstä halutaan selvittää Suomen muiden vastaavien suurten pienvenesatamien ratkaisut.

Tavoitteena on jatkossa yhtenäistää Espoon kaikkien pienvenesatamien käytännöt ja varmistaa niiden turvallinen toiminta. Liikuntapalvelut korostaa turvallisuusnäkökulman huomioimista myös veneiden vesillelaskussa.

Venesataman kehittäminen ratkaistaan osana Espoon lounaiskulman kaavoitusta

Finnoon alueen osayleiskaavoitus on käynnissä. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville alkusyksyllä 2015, jolloin kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä siitä muistutuksensa. Finnoon satama-aluetta koskeva asemakaava valmistuu valtuuston päätettäväksi nykyarvion mukaan 2016 - 2017. Mahdolliset muutokset jaksottuvat pitkälle aikavälille.

Espoon lounaiskulma eli Finnoo-Saunalahti -alue vastaanottaa suurimman osan kaupungin väestönkasvusta lähivuosikymmeninä. Aluetta kehitetään niin, että mahdollistetaan rakentaminen tulevan raideliikenteen ja metroasemien ympärillä. Asukkaiden virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia parannetaan ja merenrannat pyritään saamaan kuntalaisten yhteiseen käyttöön ympärivuotisesti.

Myös veneilyharrastuksen uskotaan lisääntyvän ja sen muotojen kehittyvän. Tätä varten on tarvetta suunnitella laituri- ja talvisäilytysratkaisuja ja veneilyn palveluverkostoa koko Espoon rannikon alueella. 

Ämmäsmetsään ollaan kaavoittamassa veneiden talvitelakointiin soveltuva varastointialue. Espoon satamien yhteydessä on nyt noin 2 500 talvitelakointipaikkaa, joista suurimmat ovat Suomenoja, Kivenlahti ja Nuottaniemi. Samalla kun kaavaratkaisuilla vapautetaan merenrantaa asuntorakentamiseen, varmistetaan satama-alueilla riittävä mahdollisuus veneiden talvitelakointiin ja satamien ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen.

Espoon n. 5 500 veneestä suuri osa on trailerikuljetettavia ja etäisyys Kulmakorpi - Ämmässuo alueelle satamista on pääosin 15 - 30 km. Alueelle on mahdollista kehittää myös veneilyalan yritystoimintaa ja entistä laadukkaampia säilytysratkaisuja.

 

Lisätietoja:

venesatamapäällikkö Lennart Pettersson, 0468772082

projektinjohtaja Kimmo Leivo, puh.  050 340 9723

 

 

Satu Tyry-Salo

viestintäjohtaja/kommunikationsdirektör

Konserniesikunta/Koncernstaben

PL/PB 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI/ESBO STAD

puh./tfn 046 877 1445

satu.tyry-salo@espoo.fi

www.espoo.fi